Panaszkezelés

A képzési tevékenységünkhöz kapcsolódó ügyintézéssel, kapcsolattartással, a szolgáltatásnyújtás minőségével összefüggésben a képzésben részt vevők panaszt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

 

Reklamáció/panasztétel:

A résztvevők a panasszal, reklamációval kapcsolatban a képzésszervezésért felelős MLBKT-hoz, közvetlenül pedig az oktatásszervezőhöz fordulhatnak. A reklamációt/panasztételt írásos módon tudjuk elfogadni. 

 

Nyilvántartás:

Minden észrevételt, panaszt, amely a szakirányú továbbképzések szakmai és üzleti megítélését érinti, feljegyzünk.

 

Azonnali intézkedések:

A panasz jellege szerint az MLBKT és a BCE szakmai vezetése együttesen vizsgálja ki a panasz, reklamáció jogosságát, majd a jogosnak ítélt reklamációk esetén meghozza a szükséges javító intézkedéseket. Minden panaszra legkésőbb 8 napon belül válaszolunk.

 

Tartós intézkedések:

A beérkezett panaszokat, észrevételeket és az azokra adott megoldásokat folyamatosan, a képzésre vonatkozóan képzési időszakonként feldolgozzuk és meghatározzuk a tartós javulást eredményező folyamatkorrekciókat.

 

Tájékoztatás:

Az oktatásszervező 8 napon belül tájékoztatja a panasztevőt mindazokról az intézkedésekről, amelyet a felmerült probléma megszüntetése érdekében tett, és biztosítja az ügyfelet, hogy minden tőle telhetőt elkövet, hogy a panaszok ne ismétlődjenek meg.

 

Kapcsolat:

Csepely Krisztina
oktatásszervező
krisztina.csepely@logisztika.hu