GYIK

mi képzésünk a versenytárs kínálatában_vv

Jelentkezés, felvételi, tandíj

Milyen diplomával lehet jelentkezni a képzésekre?
A logisztikai képzésben a bármely szakon megszerzett alap vagy mesterszintű oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A beszerzési képzésben pedig legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők a gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási és társadalomtudományi, műszaki és orvosi képzési területekről.

Mit jelent pontosan a 2 éves munkaviszony igazolása mint jelentkezési feltétel?
A jelentkezőnek írásban összesen 2 év munkaviszonyt kell igazolnia az adott szakterületről vállalata aláírásával és pecsétjével, amelyen megjelölik pontos munkakörét, legfontosabb napi feladatait és a munkaviszonyban eltöltött idő mértékét.

Miből áll a felvételi elbeszélgetés?
A felvételi elbeszélgetésen leendő hallgatóinkat szeretnénk jobban megismerni; a felvételi bizottság a jelölt általános szakmai képzettsége, felkészültsége alapján dönt a felvételről.

Van-e részletfizetési lehetőség?
Igen, magánszemélyek részére lehetőség van részletfizetést kérni. Ennek elbírálása dékáni hatáskörben van.

Meddig kell a tandíjat befizetni?
A félévek megkezdése előtt, őszi félév esetén augusztus végéig, tavaszi félév esetén január végéig kell teljesíteni a befizetést.

Képzés, vizsgázás

Milyen napokon zajlik az oktatás?
Logisztika és ellátási lánc menedzsment: Az órákat minden második héten pénteken 11.40-18.50-ig és szombaton 9.00-15.50-ig tartjuk.
Beszerzési menedzsment: Az órákat minden héten pénteken 12.50-19.30-ig tartjuk.
Nemzetközi disztribúció: Az órákat minden héten pénteken 13.10-19.10-ig tartjuk.

El lehet-e fogadtatni a korábbi tanulmányokból egyes tárgyak eredményeit?
Igen, van rá lehetőség; ezt külön formanyomtatványon kell kérelmezni. Az előző tanulmányok ismeretanyaga legalább 75%-ban meg kell egyezzen az adott tárgy ismeretanyagával. Erre a tárgy oktatója javaslatot tesz, az oktatási dékán-helyettes pedig engedélyt kell, hogy adjon.

Félévenként hány alkalommal kell vizsgát tenni?
Egy félévben kb. 6-8 tárgyat kell teljesíteni. A vizsgákat nem külön vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.

Ütemezés

Lehet-e a képzésben félévet halasztani?
Igen, a képzés során egy alkalommal 2 egymást követő félévet lehet halasztani.

Meddig van lehetőség a képzés befejezésére?
A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Státusz, oklevél

Van mód diákigazolvány igénylésére a képzési idő alatt?
Igen, diákigazolványt a képzés ideje alatt folyamatosan lehet igényelni.

A képzés iskolarendszerűnek számít?
Igen, a képzés iskolarendszerben folyik.

Egyetemi végzettséget ad ez a képzés?
A képzés nem ad egyetemi végzettséget.

Ki adja ki az oklevelet?
Az oklevelet a Budapesti Corvinus Egyetem állítja ki.