Gyakran ismételt kérdések

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI

Miből áll a felvételi elbeszélgetés?

A felvételi elbeszélgetésen leendő hallgatóinkat szeretnénk jobban megismerni, minél teljesebb képet kapni szakmai életükről. A felvételi beszélgetésen szükséges bemutatni a jelentkezési anyagok eredetiségét (elsősorban az okleveleket).

TANDÍJ

Van-e részletfizetési lehetőség?

Igen, magánszemélyek részére lehetőség van részletfizetést kérni. Ennek elbírálása dékáni hatáskörben van, melyet egy nyomtatvány benyújtásával lehet igényelni. Egy félév tandíját maximálisan két részletben lehet befizetni a megadott határidőig.


Meddig kell a tandíjat befizetni?

Általában félévek megkezdése előtt, őszi félév esetén augusztus végéig, tavaszi félév esetén január végéig kell teljesíteni a befizetést.

/A regisztrációs díjat a jelentkezéssel egy időben szükséges elutalni./

ÜTEMEZÉS

Milyen napokon zajlik az oktatás?

Logisztika és ellátási lánc menedzsment: Az órákat minden második héten pénteken 11.40-18.50-ig és szombaton 9.00-15.50-ig tartjuk meg.

Beszerzési menedzsment: Az órákat minden héten pénteken 12.30-19.00-ig tartjuk meg. (Néhány alkalommal előfordulhat, hogy egy-egy szombati nappal is számolni kell a félévek során.)


Lehet-e a képzésben félévet halasztani?

Igen, a képzés során egy alkalommal 2 egymást követő félévet lehet halasztani.


Meddig van lehetőség a képzés befejezésére?

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

VIZSGÁK

Félévenként hány alkalommal kell vizsgát tenni?

Hallgatóbarát vizsgarendszert alkalmazunk, így egy félévben kb. 6 tárgyat kell teljesíteni, de a vizsgákat nem külön vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.

STÁTUSZ, OKLEVÉL

Van-e mód diákigazolvány igénylésére a képzés ideje alatt?

Igen, diákigazolványt a képzés ideje alatt folyamatosan lehet igényelni.


A képzés iskolarendszerűnek számít?

Igen, a képzés iskolarendszerben folyik.


Ad-e egyetemi végzettséget ez a képzés?

A képzés nem ad egyetemi végzettséget. A sikeresen vizsgázók a Budapesti Corvinus Egyetem BSc besorolású oklevelét kapják.