Egyéb

Tárgystruktúra és tematika

Az alábbiakban áttekintést adunk képzésünk tárgystruktúrájáról és mellé rendelt óraszámról.

Amennyiben ennél bővebben, az egyes tárgyak tartalmáról is szeretne tájékozódni, kérjük, hogy klikkeljen az alábbi gombra!

 • Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések (20 óra)
 • Statisztikai adatelemzés (24 óra)
 • Döntéselemzés és- támogatás (20 óra)
 • Vállalati stratégia és üzletpolitika (28 óra)
 • Szervezés (16 óra)
 • Szakmai jogi ismeretek (20 óra)
 • Vezetői kompetenciák (16 óra)
 • Marketing és értékesítés (20 óra)
 • Vállalati pénzügyi politika (16 óra)
 • Vezetői számvitel (16 óra)
 • Ellátási lánc menedzsment (28 óra)
 • Termelési és szolgáltatási folyamatok menedzsmentje (28 óra)
 • Beszerzés (16 óra)
 • Raktározás (24 óra)
 • Készletgazdálkodás (28 óra)
 • disztribúció (16 óra)
 • Minőségmenedzsment (16 óra)
 • Szállítmányozás és nemzetközi logisztika (40 óra)
 • Logisztikai információs rendszerek (16 óra)
 • Logisztikai teljesítménymérés és kontrolling (28 óra)
 • Anyagáramláshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (16 óra)
 • Tárgyalástechnika (16 óra)
 • Üzleti tervezés (16 óra)
 • Konfliktuskezelés (16 óra)

A szakdolgozat 40 órának megfelelő kreditet ér.

Közgazdász végzettségűek a “Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések” című tantárgyból felmentést kapnak, míg a nem közgazdász végzettségűeknek a tantárgyi vizsga kötelező.

A vizsgákat nem vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.

Alapadatok

Logisztikai és beszerzési szakirányú továbbképzések

2017. szeptember

2017. július 15.

Logisztika és ellátási lánc menedzsment: 4 félév (508 óra)

Beszerzési menedzsment: 2 félév (264 óra)

Logisztika és ellátási lánc menedzsment:

Kéthetente pénteken és szombaton.

Pénteken: 11.40-18.50

Szombaton: 9.00-15.50

 

Beszerzési menedzsment:

Minden pénteken: 12.30-19.00

(Első félévben átlagosan három szombati napon is, 9.00-15.50-ig.)

Logisztika és ellátási lánc menedzsment

 • Államilag elismert egyetemi/főiskolai végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)
 • Nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele)
 • Önéletrajz
 • Regisztrációs díj befizetési igazolása /A regisztrációs díj összege: 5000 Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja. A regisztráció díját az alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:10032000-00282857-00000000 (Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.A) befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: Regisztrációs szám: 223605, valamint a jelentkező neve./
 • Felvételi elbeszélgetés

 

Beszerzési menedzsment

 • Államilag elismert egyetemi/főiskolai végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)
 • Nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele)
 • Önéletrajz
 • Regisztrációs díj befizetési igazolása /A regisztrációs díj összege: 5000 Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja. A regisztráció díját az alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:10032000-00282857-00000000 (Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.A) befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: Regisztrációs szám: 223605, valamint a jelentkező neve./
 • Felvételi elbeszélgetés

Logisztika és ellátási lánc menedzsment

I. félév: 310 000 Ft + 30 000 Ft**
II-IV. félév: 310 000 Ft/félév

 

Beszerzési menedzsment

I-II. félév: 365 000 Ft/félév

Budapesti Corvinus Egyetem

(Jellemzően az egyetem főépületében: 1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Hallgatóbarát vizsgarendszert alkalmazunk, így egy félévben kb. 6-8 tárgyat kell teljesíteni, de a vizsgákat nem külön vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.

Záróvizsga: A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Logisztika és ellátási lánc menedzsment

 • Közgazdász végzettség esetén: Szakközgazdász logisztika és ellátási lánc szakon
 • Nem közgazdász végzettség esetén: Logisztika és ellátási lánc menedzser

Beszerzési menedzsment

 • Közgazdász végzettség esetén: Szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon
 • Nem közgazdász alapvégzettség esetén: Beszerzési menedzser

* A költségtérítési díj az infláció mértékével emelkedhet. A kereskedelmi forgalomban kapható jegyzeteket a hallgatók egyénileg vásárolják meg, de igény esetén könyvtár-látogatási igazolás ellenében a könyvek kikölcsönözhetőek a BCE könyvtárából. Az előadások prezentációi minden esetben letölthetőek a BCE honlapjáról.
**A nem közgazdász végzettségű hallgatók által fizetendő további költségtérítés, ami a “Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések” című órák költségét, vizsgadíját tartalmazza. A közgazdaságtan tárgy elvégzése és a vizsga letétele alól a közgazdaságtan alapvégzettséggel rendelkezők felmentést kapnak.