Beszerzés képzés- tárgystruktúra

ALAPOZÓ ÜZLETI ISMERETEK

Döntéselmélet (20 óra)

Vállalati stratégia (20 óra)

BESZERZÉSI SZAKISMERETEK

Beszerzési alapismeretek (20 óra)

Beszerzés stratégiai kérdései (24 óra)

Beszerzési folyamat eszközei (28 óra)

Beszerzési jog (24 óra)

Teljesítménymérés a beszerzésben (20 óra)

Beszerzés informatikai támogatása (16 óra)

KIEGÉSZÍTŐ SZAKISMERETEK

Logisztikai menedzsment (20 óra)

Termelés és szolgáltatás menedzsment (28 óra)

Üzleti teljesítménymenedzsment (20 óra)

MEGJEGYZÉSEK

  • A képzés szakdolgozat írásával és záróvizsgával (szakdolgozat megvédése, valamint záró szigorlati vizsga) fejeződik be.
  • vizsgákat nem vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.